Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je prvá metodická príručka k neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou v československom kontexte. Ako pomôcka môže slúžiť najmä tým, ktorí organizujú rôzne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí v rôznych kontextoch.

Digitálnu verziu Šlabikára je možné si bezplatne stiahnuť na webe www.slabikarnfv.eu alebo cez odkaz nižšie.

K dispozícii je aj tlačená verzia, ktorú si za cenu 10 EUR/výtlačok môžete objednať cez objednávkový formulár bit.ly/chcemslabikar

E-learning stanovovanie vzdelávacích cieľov

Je mnoho vecí, ktoré je potrebné zohľadniť, aby sme mohli hovoriť o kvalitnom neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Kľúčové však je, či máme jasno v tom, čo chceme u mladých ľudí rozvíjať − teda vedieť, čo je zmyslom vzdelávania aktivít, ktoré pre mladých pripravujeme. Ako doplnok k publikácii Šlabikár neformálneho vzdelávania sme preto pripravili e-learning, ktorý slúži ako pomôcka na zorientovanie sa v téme kompetencií a stanovovania vzdelávacích cieľov.

Analýza dopadov vzdelávania školenia AKTIV na rozvoj mládeže

V rámci projektu AKTIV sme pre mladých ľudí vo veku 13 až 17 rokov realizovali dvojfázové vzdelávania , ktorých cieľom bolo podporiť mladých v angažovanosti vo svojej lokálnej komunite. V analýze sme sa pozreli na to, aký dopad malo vzdelávanie na motiváciu a zodpovednosť mladých ľudí, ktorí si vzdelávaním prešli.

Kvalita práce s mládežou na Slovensku

správa z prieskumu, 2019

Správa z prieskumu, ktorého cieľom bolo pripraviť expertný dokument, ktorý poskytuje popis
súčasného stavu opatrení ovplyvňujúcich kvalitu práce s mládežou podľa vyjadrení mládežníckych vedúcich/pracovníkov s mládežou a zároveň poskytnúť sondu do spontánneho a podporeného vnímania kvality práce s mládežou samotných aktérov práce s mládežou.

Trendy v životnom štýle mladých

Overovali sme, či sú trendy identifikované na európskej úrovni prítomné aj medzi mladými ľuďmi na Slovensku. V publikácii nájdete informácie o  piatich aktuálnych trendoch a ich prejavoch ako aj o výsledkoch ich overovania medzi mladými na Slovensku a naše odporúčania, ako všetky tieto informácie využiť.

Stručná história práce s mládežou na Slovensku od roku 1945 a sociálne aspekty

Prehľadný článok o tom, ako sa vyvíjala práca s mládežou v slovenskom kontexte