Trendy v životnom štýle mladých

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

YouthWatch spolu s trendovou agentúrou Trendwolves (Belgicko) zbiera a analyzuje aktuálne trendy medzi mladými na Slovensku. Výsledkom sú informácie o nových prístupoch napr. v trávení voľného času, uvedomelom stravovaní, občianskom aktivizme a v iných oblastiach.

Výstupom projektu sú informácie o niekoľkých trendoch, ktoré reflektujú zmeny v životnom štýle mladých ľudí na Slovensku. Informácie sú získané z rozhovorov s mladými ľuďmi a doplnkovým zisťovaním cez siete spolupracujúcich organizácií. Belgický partner s dlhoročnou skúsenosťou umožňuje porovnávať získané dáta o Slovákoch a Slovenkách s európskym kontextom a poskytuje významnú metodologickú podporu.

Prebudená Slovatch –⁠  rozhovor s Radoslavom Hoppejom 

Prebudená Slovatch

3. časť –⁠ Túžba po pozitívnej zmene v živote na Slovensku

Sonda 2: Ako mladí prežívajú čas COVID – 19

2. časť –⁠ Zmena postojov k životu a ich využitie po pandémii

Sonda 2: Ako mladí prežívajú čas COVID – 19

1. časť –⁠ Na všetko sa dá (v princípe) zvyknúť

Prebudená Slovatch

2. časť –⁠ Hrdosť na autentické a slovenské

Prebudená Slovatch

1. časť –⁠ Folklór v obliekaní, móde, doplnkoch

Sonda: Ako mladí prežívajú čas COVID-19

3. časť –⁠ Život po epidémii

Sonda: Ako mladí prežívajú čas COVID-19

2. časť –⁠ Trávenie voľného času

Sonda: Ako mladí prežívajú čas COVID-19

1. časť Zmeny v každodennom živote