Sonda 2: Ako mladí prežívajú čas COVID – 19

 2. časť – Zmena postojov k životu a ich využitie po pandémii

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

V prvej časti sondy sa dočítate ako si mladí ľudia zvykli na život počas COVID 19. V tejto časti nájdete pohľad mladých ľudí na budúcnosť, po skončení pandémie.

 

Zmena postojov k životu a ich využitie po pandémii

 

Na otázku „čo nové ste sa naučili alebo si uvedomili počas tohto obdobia“ väčšina respondentov uvádzala skôr hodnotové a postojové objavy a posuny , hoci niektorí rozšírili aj svoje praktické zručnosti ako je šitie, skladanie origami, digitálny marketing či upevnili nové návyky ako pravidelný beh a cvičenie. Väčšina mladých intenzívne vníma zmenu svojich postojov najmä k tráveniu a organizácii času, hodnote rodiny, priateľov, ale aj k veciam, ktoré považovali za samozrejmé napr. zdravie, voľnosť pohybu/sloboda a i.

 

Niekoľko výrokov mladých respondentov:

 • uvedomil som si, že (počas karantény) sa dá aj pracovať, aj vzdelávať...

 • dôležitosť vedieť efektívne využívať čas...

 • že sa dá aj z negatívnych veci zobrať pozitíva a fakt nebyť hysterický...

 • vážiť si viac to, čo som bral ako samozrejmosť...

 • keďže som stále so  svojou rodinou, naučila som sa prispôsobiť aj ich režimu, keďže fungovanie domácnosti a vzťahov závisí na vzájomnom rešpektovaní sa, niekedy možno "prehltnutí" keď niečo nie je podľa mojich predstáv...

 • uvedomila som si, že sloboda nie je status quo...

 • uvedomil som si, že zdravie je oveľa dôležitejšie ako iné veci...

 • aký je život krehký a koľko máme času a ako ho využívame...

 • naučila som sa vážiť si čas s mojimi priateľmi a vzdialenou rodinou...

 • akí sú pre mňa dôležití ľudia a ich blízkosť...

 

Na druhej strane sú mladí ľudia pevne presvedčení, že to čo získali, objavili, pochopili a hlbšie si uvedomili budú aktívne využívať v ďalšom období.

Viacerí sú presvedčení, že budú lepšie zvládať organizáciu svojho času „verím, že naďalej budem vedieť svoj čas správne manažovať“, „ určite si budem vedieť viac efektívne čas rozložiť“. Niektorí dúfajú, že je to dobrá škola aj pre organizátorov rôznych mítingov „naučil som sa, že veci sa dajú robiť efektívnejšie - on-line mítingy sú rýchlejšie. Tiež som si uvedomil, že naozaj nemusíme cestovať cez celé Slovensko kvôli dvom hodinám stretnutia (napr. v IUVENTE), ale že sa dajú pracovné stretnutie efektívne vybaviť online“.

Prekonanie záťažovej situácie akou bola karanténa alebo obmedzenie pohybu ich posilnilo vo viere, že pri nových problémoch a neľahkých životných situáciách budú reagovať efektívnejšie „určite v budúcnosti, možno niekedy raz v práci, budem schopná riešiť konflikty pokojnejšie ako by to bolo pred pandémiou. S chladom v hlave“, „viem že sa deň dá naplno využiť a taktiež, že sa všetko dá zvládnuť“.


Niektorí prehodnotili aj to, čo je skutočne dôležité a čo je skutočne problém „...problémy ktoré som mala predtým sú teraz pre mňa smiešne“, „budem viac navštevovať starých rodičov“, „budem si viac vážiť čas, ktorý môžem tráviť s priateľmi a spolužiakmi“.

Prognózy mladých na zmeny v živote po pandémii

 

Hoci sa vyskytli skeptické názory „všetko sa vráti do starých koľají a bude to tak ako to bolo pred týmto vírusom. Ľudia sú sprostí a aj budú...“ - väčšina mladých sa vyjadrovala v zmysle, že nie je možné, aby táto životná skúsenosť zostala bez pozitívnej odozvy v hodnotách, správaní ľudí, vo vzťahoch alebo v organizácii práce, vzdelávania či práce s mládežou.

 

 • ...myslím, že začneme žiť viac prítomný moment, a nebudeme sa tak starať a strachovať o našu budúcnosť. Sme svedkami toho, že všetko môže byť zo dňa na deň iné...

 • Fuuu, tak toto je ťažká otázka. Čaká nás finančná kríza, takže to bude ťažké z finančného hľadiska udržať sa existenčne na nohách. Nevravím, že pre mňa alebo moju rodinu, ale som súčasťou spoločnosti a nie je mi jedno ako sú na tom ostatní. ..rodiny budú posilnené a vzťahy viac utužené …. A verím, že veci, ktoré sme brali ako samozrejmosť, v rôznych oblastiach, sa stanú vzácnosťou a začneme si ich konečne vážiť.

 • začneme sa správať ohľaduplnejšie k planéte …

 • viac si vážiť produktívne strávený čas v škole alebo počas mimoškolských aktivít….

 • školstvo sa zmodernizuje, budú sa viac využívať online platformy a dištančné štúdium, minimálne na stredných školách... bola by to dobrá príprava na samoštúdium, ktoré nás čaká na vysokej...

 • práca s mládežou bude viac online a veľmi sa tešíme na modernejšie školstvo od septembra...

 • už nikdy sa nebudeme krivo pozerať na ľudí, čo nosia rúško.

Niektoré veci nie je možné očakávať, že sa automaticky stanú, ale mladí ľudia si veľmi želajú, aby to tak bolo. Zopár názorov mladých:

 

 • keď prišla pandémia Covid-19, tak sme sa ako svet začali združovať, začala nás spájať tá istá vec, chceli sme si ako svet čo najviac pomôcť. Chcela by som, aby to tak bolo aj naďalej...

 • mali by sme si uvedomiť tie dôležité veci v živote. Táto pandémia nám dáva priestor zamyslieť sa nad tým , čo sme doteraz robili, či to bolo správne, nanovo nastaviť priority, trošku spomaliť...

 • myslím si, že ľudia by si mali uvedomiť, že zmeny sú možné a môžu byť veľmi rýchle. Rútime sa do klimatickej krízy a je až zarážajúce, ako teraz ľudia nechcú obetovať seniorov a slabších jedincov, ale presne tých obetujú, keď sa po meste vozia na 4x4 a kupujú si nové mobily, lebo na to majú. V Európe je 800 tisíc predčasných úmrtí na následky znečistenia prostredia. Ak si ľudia neuvedomia, že sa rútime do krízy, pri ktorej bol coronavírus len "uštipnutie včeličky", tak táto pandémia nebola dobrá nanič, mojim prianím je aby politici aj občania začali počúvať názory vedcov, ktorí nás pred týmto všetkým varujú...

 

K týmto úprimným (a zrelým) želaniam dnešných mladých ľudí nie je možné nič iné, len sa pridať.

 

--------------

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk

Sonda bola realizovaná v rámci projektu TrendWatch YOUTH podporené cez Erasmus+.

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek

Uverejnené: 16.5.2020

Zber dát prebiehal v apríli 2020 vďaka podpore organizácií: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, V.I.A.C., Rada mládeže Prešovského kraja, Eduma, OZ TEAM, Mladiinfo Slovensko, CeNef

Použité obrázky sú príklady zdieľané mladými ľuďmi, ktoré vyjadrujú ich duševné rozpoloženie či ich názor na tento čas.