Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

To, že žijeme v dobe s neustále prichádzajúcimi zmenami, vnímame všetci. Preto aj v práci s mladými ľuďmi musíme neustále hľadať nové cesty a nástroje, ako sa k mladým priblížiť a ako s nimi otvárať rôzne témy.

Na workshope vám predstavíme niekoľko inovatívnych nástrojov a prístupov, ktoré sa v práci s mladými ľuďmi dajú využiť. Hlbšie sa budeme venovať metóde Design thinking, ktorá vznikla pôvodne v dizajnérskej komunite a používa sa pri hľadaní najvhodnejších riešení rôznych problémov. Celý proces je však zameraný na človeka a jeho potreby a dôležitou súčasťou design thinkingu je testovanie produktov či služieb priamo na cieľovej skupine. Ak sa zameriame na prácu s mladými ľuďmi, ide o zapájanie mladých do procesu tvorby zmien a nových riešení vo veciach, ktoré sú určené im. Na workshope sa budete môcť zoznámiť so základnými princípmi design thinkingu a prakticky si ich aj vyskúšať

Lektor: Tomáš Pešek
Takmer dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a tým, čo s nimi pracujú. Rád veci vymýšľa, skúša priamo s mladými ľuďmi a čo funguje posúva ďalej. Rozumie si so zážitkovým vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a profesionálne sa venuje aj koučingu. Zaujíma ho, čím žije mladá generácia, ale aj aké sú nové a inovatívne prístupy v rozvoji mladých. Verí, že mladí dokážu viac, než si sami myslia a stačí ich v tom trochu podporiť. Spolupracuje s viacerými organizáciami a firmami (YouthWatch, Plusko, ICF, Prázdninová škola Lipnice, VIAC, Microsoft, DM) a lektoruje v rôznych programoch (napríklad Sokratov Inštitút či Butterfly Effect). Viac na stránke www.improve-se.sk

Vstupné na workshop: 15 EUR
v cene okrem vstupu na workshop a občerstvenia získate aj čerstvo vytlačenú publikáciu Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorú si budete môcť prelistovať medzi prvými https://www.youthwatch.sk/slabikar-neformalneho-vzdelavania

Miesto konania: Satori stage
čas: 13.00 - 17:00

Registrovať sa môžete na bit.ly/workshopinovacie

Facebook event: https://facebook.com/events/2436025926678000/