Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

V súčasnosti sa o trendoch hovorí veľmi často. Čo však tie trendy vlastne sú a prečo by sme mali sledovať, aké trendy sú medzi mladými aktuálne?

To, aké trendy sú v životoch mladých prítomné, nám dokáže veľa povedať o potrebách mladých ľudí. Ak vieme, čím mladí ľudia práve žijú, čo v nich rezonuje, lepšie dokážeme porozumieť ich potrebám a reagovať na ne v práci s mladými ľuďmi.

Poďte sa zoznámiť s témou sledovania trendov bližšie.
Pozývame vás na jednodňový workshop s belgickou expertkou na sledovanie trendov Ellen Anthoni, na ktorom spoznáte aktuálne trendy medzi mladými ľuďmi v Európe, zoznámite sa so základnou metodikou sledovania trendov (trendwatching) a v praktických cvičeniach a rozhovoroch priamo s mladými ľuďmi si vyskúšate hľadať trendy a ich prejavy.


Viac o lektorke:
Ellen Anthoni je odborníčka na sledovanie trendov a kultúru mládeže. Expertízu získala najmä v belgickej trend agentúre Trendwolves, ktorá sa venuje výskumom trendov, marketingovým stratégiám a komunikácii a ich cieľovvou skupinou sú mladí ľudia a mladé rodiny. Ellen bola hlavnou editorkou Youth Trend report, publikácie s vybranými trendami mladých, ktoré Trendwolves pripravuje. Jej prístup je formovaný jej zázemím v sociológii a dizajne: analytický a kreatívny zároveň. Okrem sledovaniu trendov sa Ellen venuje aj storytellingu a pracuje ako art-directorka.

Chcete zistiť viac o téme?
Nahliadnite do publikácie o 5 trendoch medzi mladými, ktorá vznikla z predchádzajúcej spolupráce YouthWatch s Trendwolves.
https://drive.google.com/file/d/1XwRdL5Tn4yVlWwnt7W2PH5v9nQeY0Ias/view

Prihláška na workshop:
Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa venujú mladým ľuďom v rôznych kontextoch.

Prihlásenie na workshop je podmienené tým, že človek (ktorý sa v nejakom kontexte venuje mladým ľuďom) príde na workshop aj so štyrmi mladými ľuďmi vo veku 15 až 25 rokov, ktorí nemajú problém vyjadriť svoje názory pred skupinou a zároveň ich zaujímajú témy ľudského správania sa a trendy v spoločnosti. V ideálnom prípade by mladí ľudia mali rozumieť po anglicky (nie je to však nevyhnutná podmienka)

Prihlášku vypĺňa len jedna kontaktná osoba. V čase prihlásenia nie je potrebné vedieť, ktorí konkrétni mladí ľudia by sa na workshope mohli zúčastniť spolu s touto osobou, prihláška je editovateľná a ich mená je možné dopísať (najneskôr však 5 dní pre workshopom)

Workshop bude prebiehať v angličtine. Prioritne uprednostníme účastníkov, ktorí vedia po anglicky, prípadná neznalosť jazyka však nebude prekážkou (zabezpečíme konzekutívne tlmočenie)
Účasť na workshope je bezplatná. Obed a občerstvenie budú počas workshopu zabezpečené. Účastníkom workshopu preplatíme cestovné náklady do výšky 10 EUR

Deadline na prihlásenie je 10.4.2019
Prihláška: https://forms.gle/pfWkYRxei6tzAVTa9Termíny workshopov:
13.4. (sobota) Košice, Halmi place
14.4. (nedeľa) Žilina, V banke
15.4. (pondelok) Bratislava, ELF Hub
16.4. (utorok) Banská Bystrica, Link coworking
17.4. (streda) Bratislava, Coworking Cvernovka


Predpokladaný program workshopu:
10h00: Privítanie
10h05: Predstavenie účastníkov
10h20: Úvod k téme trendov
10h30: Aktuálne trendy medzi mladými
11h15: Diskusia: trendy na lokálnej úrovni
11h30: Prestávka
11h45: Ako na sledovanie trendov? (metodický základ)
12h30: Obed
13h30: Coolhunting: čo je “v kurze” medzi mladými
13h45: Praktické cvičenie: čo je “ v kurze” medzi mladými
14h30: Zdieľanie zistení + diskusia
15h00: Prestávka
15h15: Vyskum trendov
16h00: Diskusia
16h30: Záver