Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

MarkerCS je akreditované dlhodobé školenie, ktoré vám pomôže kvalitnejšie pripravovať, realizovať a zhodnotiť vaše aktivity neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí.

Školenie sa skladá z troch častí:

1. fáza 11.-15.12.2019, Slovensko

2. fáza 24.-29.3.2020, ČR

3. fáza 17.-21.6.2020, Slovensko

 

Bližšie informácie o školení a prihlášku (deadline 31.9.2019) nájdete na http://markercs.cz