ZÁLEŽÍ NÁM NA  

MLADÝCH ĽUĎOCH


¯​¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

A  preto prispievame k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov,

prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.

Čomu sa venujeme

Mládežnícka politika

Mládežnícku politiku chápeme ako riadenie vecí verejných s cieľom zvyšovania kvality života mladých ľudí. Sme si vedomí, že každý dobrá a efektívna politika je postavená na vedomostiach a poznaní dnešných mladých ľudí.

Kvalita práce s mládežou

V YouthWatch zdieľame pohľad na cieľ práce s mládežou s Radou Európy: vytvárať také príležitosti, ktoré mladým ľuďom pomôžu sformovať vlastnú budúcnosť. Pre nás je práca s mládežou termín, ktorý zahŕňa mnoho rôznorodých aktivít (spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, politických a i. ), ktoré majú uľahčiť mladým ľuďom vstup do dospelosti. Uvedomujeme si, že kvalita práce s mládežou ovplyvní aj kvalitu súčasných a budúcich mladých ľudí.

Občianstvo a aktivita

Skúsenosť je neprenosná. Ak chceme, aby mladí ľudia boli raz zodpovední a aktívni občania, musia túto skúsenosť získať. Téme ako rozvíjať aktivitu mladých ľudí a ich záujem o veci verejné sa venujeme dlhodobo. Vnímame, že dnešná doba konzumu a individualizmu si vyžaduje nové prístupy a metódy, ktoré urobia aktivizmus a občianstvo príťažlivé pre dnešných mladých ľudí.

Trendy a potreby mládeže

Neexistujú univerzálne metódy a prístupy, na ktoré reagujú všetci mladí ľudia. Mládež je nesmierne rôznorodá skupina. Citlivo zachytávať, čo sa deje v jednotlivých skupinách mládeže, analýza ich potrieb a tlmočenie týchto potrieb rôznym aktérom (politikom, vzdelávateľom, zamestnávateľom a i.) je oblasť, kde vieme poskytnúť skúsenosti a informácie.

aktuálne sa u nás deje

 

Aký sme mali rok 2017?

Aké projekty sme realizovali, aké sme rozbehli a aké zaujímavé partnerstvá sme v roku 2017 nadviazali, to všetko sme zrekapitulovali vo výročnej správe. Prečítať si ju môžete tu.

Čitať viac »

Sme radi, že môžeme spolupracovať s:

Spojme sa

 YouthWatch

sídlo: Úprkova 45, 811 04 Bratislava

kancelária: Štúrova 3, 811 02 Bratislava (budova Luxor)

youthwatch@youthwatch.sk

facebook.com/youthwatch.sk