Trendy v životnom štýle mladých

Overovali sme, či sú trendy identifikované na európskej úrovni prítomné aj medzi mladými ľuďmi na Slovensku. V publikácii nájdete informácie o  piatich aktuálnych trendoch a ich prejavoch ako aj o výsledkoch ich overovania medzi mladými na Slovensku a naše odporúčania, ako všetky tieto informácie využiť.

Stručná história práce s mládežou na Slovensku od roku 1945 a sociálne aspekty

Prehľadný článok o tom, ako sa vyvíjala práca s mládežou v slovenskom kontexte