YQ focus

V česko-slovenskom prostredí aktuálne neexistujú mechanizmy, ktoré by organizáciám pracujúcim s mládežou pomohli nastaviť kritéria kvality aktivít a následne ich vyhodnocovať. V projekte YQ focus preto vybraným organizáciám v ČR a SR pomôžeme nastaviť systém merania kvality aktivít, ktorý vychádza zo švédskeho modelu organizácie KEKS.

O projekte

V česko-slovenskom prostredí aktuálne neexistujú mechanizmy na podporu nastavenia kvality aktivít, ktoré realizujú organizácie pracujúce s mládežou. Za jeden z funkčných modelov považujeme model organizácie KEKS. Tento model vznikol z iniciatívy troch organizácií pracujúcich s mládežou. Tieto organizácie si stanovili kritéria popisujúce kvalitu ich aktivít, vďaka čomu mohli jasnejšie prezentovať svoje výsledky. Zároveň im to umožnilo vidieť, na ktorých oblastiach ich činností je potrebné pracovať.

Ciele projektu

Projekt YQ Focus je zameraný na zavedenie nastavenia kvality v organizáciách pracujúcich s mládežou z pohľadu vykonávania aktivít.

Zmena v konkrétnych organizáciách

Zvýšiť kvalitu a dopad aktivít zapojených organizácií vďaka nastaveniu a implementácii ich vlastného systému merania kvality.

Priblížiť sa k rámcom kvality

Zistiť, na akom spoločnom základe stojí systém kvality zapojených organizácií a ako by mohli byť postavené národné rámce kritérií kvality práce s mládežou v Českej republike a na Slovensku.

Priniesť tému kvality to procesu zapojili

Otvoriť diskusiu o meraní kvality v práci s mládežou v česko-slovenskom kontexte a motivovať ďalšie organizácie pracujúce s mládežou, aby sa do tohto procesu zapojili.

Aktivity

Hlavnou aktivitou je nastavenie kvality pre realizované aktivity vybraných organizácií z rôzneho prostredia v rámci Čiech a Slovenska podľa švédskeho modelu.

Výstupy

Nastavením individuálnych štandardov kvality budú organizácie pravidelne vyhodnocovať kvalitu svojich aktivít. Zároveň bude definovaný základný rámec kritérií kvality práce s mládežou v česko-slovenskom kontexte.

 

spolupráci s:

 

    

 

Realizované vďaka podpore z programu: