Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je prvá metodická príručka k neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou v československom kontexte. Ako pomôcka môže slúžiť najmä tým, ktorí organizujú rôzne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí v rôznych kontextoch.

Digitálnu verziu Šlabikára je možné si bezplatne stiahnuť na webe www.slabikarnfv.eu 

K dispozícii je aj tlačená verzia, ktorú si za cenu 10 EUR/výtlačok môžete objednať cez objednávkový formulár bit.ly/chcemslabikar

 

K Šlabikáru sme tiež vytvorili aj hravý e-learning, ktorý vám pomôže zorientovať sa v téme kompetencií a stanovovania vzdelávacích cieľov. E-learning takisto nájdete na stránke ww.slabikarnfv.eu