MarkerCS next level


¯​¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku a v Čechách prostredníctvom zvýšenia kompetencií pracovníkov s mládežou, teda tých, ktorí sa venujú rozvoju mladých ľudí v ich voľnom čase. Projekt Marker CS next level je zameraný aj na nadviazanie medzisektorových partnerstiev s formálnym vzdelávaním a biznis sektorom.

Z čoho vychádzame

 

Tento projekt vychádza z kontextu dlhoročných skúseností so vzdelávaním pracovníkov s mládežou Marker CS. Marker CS je dlhodobý akreditovaný vzdelávací program pre pracovníkov s mládežou, ktorí pripravujú pravidelné aktivity a chcú zlepšiť ich kvalitu. Skladá sa z troch pobytových fáz a praxe medzi nimi. Vzdelávací program je postavený na skúsenostiach zo 4 predchádzajúcich projektov od roku 2014.

K vzdelávaciemu programu bola vytvorená aj metodická príručka s hravým e-learningom “Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou” voľne dostupná na www.slabikarnfv.eu

 

Čo chceme projektom dosiahnuť

Chceme vytvoriť taký biznis plán, aby sme zo vzdelávacieho programu Marker CS vytvorili trvalo udržateľnú “akadémiu neformálneho vzdelávania”, ktorá bude dostupná aj pre ďalších pracovníkov s mládežou a tí budú mať možnosť zlepšiť seba, skvalitniť svoje aktivity ako aj svoju organizáciu, a tým vytvárať lepšie podmienky pre rozvoj mladých ľudí na Slovensku a v Čechách.

Okrem toho chceme inšpirovať i učiteľov a školy a prepájať tak naše know how, čo nám funguje v práci s mladými ľuďmi s tým, ako je možné obohatiť proces vzdelávania v školách.

Ak vás náš projekt zaujal a máte záujem sa zapojiť alebo nás podporiť, kontaktujte nás na

Cieľové skupiny projektu

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Pracovníci s mládežou, ktorí sa venujú pravidelným aktivitám s mládežou v ich voľnom čase

Učitelia a školy

Zástupcovia firiem

Čo v projekte chystáme

Pre pracovníkov s mládežou

Je naplánovaná štvrtá a piata edícia dlhodobého vzdelávacieho programu Marker CS ako aj víkendové vzdelávania “Marker CS upgrade”, ktoré sa venujú špecifickým témam, ktoré idú viac do hĺbky.

 • Marker CS vol.4

 • Marker CS vol.5

 • Marker CS upgrade “Dopady v práci s mládežou”

 • Marker CS upgrade “Inovácie v práci s mládežou”

 • Marker CS upgrade “Inovácie v práci s mládežou”

Pre školy a učiteľov

Plánujeme nadviazať spoluprácu so školami a učiteľmi, aby mohli niektoré prvky neformálneho vzdelávania s našou podporou uplatniť i v škole a obohatiť tak proces vzdelávania ako aj učenia sa mladých ľudí.

 • Marker CS do škôl: 4x trojdňové vzdelávacie programy pre učiteľov s následným mentoring zavádzania do praxe.

Budeme sa venovať témam zo Šlabikára neformálneho vzdelávania ako napríklad skupinová dynamika, štýly učenia sa, osobná spätná väzba.

Pre zástupcov biznis sektora

Pozývame zástupcov z biznis sektora, aby sa k nám pridali a podporili tak našu myšlienku. Pomôžu nám vytvoriť dlhodobo udržateľný model vzdelávania Marker CS, ktoré bude dostupné aj pre ďalších, ktorí sa venujú práci s dnešnou mládežou.

Predpokladaný časový horizont

 • Marker CS vol.4: Štvrtá edícia dlhodobého vzdelávacieho programu v rokoch 2019-2020 Viac informácií na www.markercs.cz

 • Marker CS vol.5: Piata edícia dlhodobého vzdelávacieho programu v roku 2021

  • 1. fáza je predbežne naplánovaná na marec 2021

 • Marker CS upgrade “Dopady v práci s mládežou”: Trojdňové česko-slovenské vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v spolupráci s Ashoka, Česká republika.

  • Školenie je predbežne naplánované na jar 2021

 • Marker CS upgrade “Inovácie v práci s mládežou”: Trojdňové vzdelávanie v Českej republike. 

  • Školenie je predbežne naplánované na jar 2021

 • Marker CS upgrade “Inovácie v práci s mládežou”: Trojdňové vzdelávanie v Slovenskej republike. 

  • Školenie je predbežne naplánované na jar 2021

 • Marker CS pre učiteľov “Marker CS do škôl”

  • 1. fáza, víkendové vzdelávanie česko-slovenské predbežne naplánovaná na november 2020
  • 2. fáza, víkendové vzdelávanie prebehne na národnej úrovni v oboch krajinách, predbežne naplánované január-február 2021
  • 3.fáza, víkendové vzdelávanie prebehne na národnej úrovni v oboch krajinách, predbežne naplánované na jar 20214.fáza, víkendové česko-slovenské vzdelávanie, predbežne naplánované jeseň 2021

 

Realizátori projektu:

 

                        

 

 

Donor:

Projekt je finančne podporený v rámci programu Európskej komisie Erasmus+