Future Labs

Future Labs je dlhodobý medzinárodný projekt strategického partnerstva, ktorý chce zvýšiť kvalitu práce v rámci medzinárodnej práce s mládežou a prispieť k modernizácii mládežníckych organizácií prostredníctvom inovatívnych prístupov a nových metód, ktoré sú online, ale aj offline. Cieľovou skupinou projektu sú pracovníci s mládežou.

Oficiálna stránka projektu Future Labs, kde budú postupne zverejňované všetky výstupy z projektu (dostupné len v angličtine)

Aktuálne:

vypočujte si podcasty Talking Youth Work - rozhovory s rôznymi expertami o inováciách v oblasti práce s mládežou 

Vypočujte si podcasty cez iTunes

Vypočujte si podcasty cez Podbean (+RSS)

 

Ciele projektu

vybaviť pracovníkov s mládežou zručnosťami v oblasti digitalizácie a sociálnych inovácií

testovať nové prístupy s mladými ľuďmi spoločným tvorivým spôsobom

vyhodnotiť, upraviť a šíriť testované nástroje medzi širšiu komunitu pracovníkov s mládežou v Európe

sekundárnym cieľom je zároveň posilniť spoluprácu medzi partnermi a podporiť tak horizontálnu a nadnárodnú výmenu skúseností z miestnej úrovne na úroveň siete

 

Počas projektu sú naplánované nasledovné aktivity:

 

3 nadnárodné stretnutia partnerov

2 medzinárodné školenia pre pracovníkov s mládežou. Jedno zamerané na offline sociálne inovácie a druhé na online digitálne inovácie

 

4 intelektové výstupy: školiace kurikulum, eHandbook, podcasty a videometodiky o sociálnych a digitálnych inováciách pre pracovníkov s mládežou

8 multiplikačných podujatí