Coach the Change

¯​¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dvojfázové medzinárodné školenie pre pracovníkov s mládežou a neziskové organizácie, zamerané na efektívnu prácu so zmenou a novými trendami mládeže. Školenie sa sústredí na rozvoj koučovacích zručností a osvojenia si prístupu nenásilnej komunikácie.

V hlavnej úlohe zmena

To, že žijeme v dobe s neustále prichádzajúcimi zmenami, vnímame všetci. Niekedy je však ťažké s nimi držať krok. Zmeny neobchádzajú ani prácu s mládežou a organizácie, ktoré sa jej venujú. Preto sme školenie Coach the Change zamerali na to, ako organizácie môžu pracovať s riadením zmien, reagovať na nové trendy a prinášať do svojej práce inovácie a zároveň popritom všetkom byť stabilnou organizáciou, kde ľudia radi pracujú a klienti/účastníci radi prichádzajú.

témy školenia

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trendy v práci s mládežou a medzi mladými

Aj v práci s mládežou musíme neustále hľadať nové cesty a nástroje, ako sa k mladým priblížiť a ako s nimi otvárať rôzne témy.

Koučovací prístup

Koučovací prístup nie je len záležitosťou pre manažérov, skvele sa osvedčil aj v práci s mládežou. Pomáha nájsť mladým odpovede na svoje otázky, robiť rozhodnutia a preberať zodpovednosť.

Nenásilná komunikácia

Alebo ako komunikovať úprimne a empaticky. Nenásilná komunikácia je založená na snahe hľadať medzi ľuďmi porozumenie a spojenie, pričom kľúčové je identifikovať potreby a pocity zúčastnených.

Zmena v organizácii

Účastníci školenia sa zoznámia s nástrojmi riadenia zmien a pripravia strategický plán pre svoju organizáciu spolu s akčným plánom, ako ho naplniť.

V spolupráci s:

 

       

 

Realizované vďaka podpore z programu: