Prázdny


Coach the Change

¯​¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dvojfázové medzinárodné školenie pre pracovníkov s mládežou a neziskové organizácie, zamerané na efektívnu prácu so zmenou a novými trendami mládeže. Školenie sa sústredí na rozvoj koučovacích zručností a osvojenia si prístupu nenásilnej komunikácie.


PHOTOGRAPHY

¯​¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

If you are trying to break into proffesional photography, thereś no better time than
now to build your portfolio


PHOTOGRAPHY

¯​¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

If you are trying to break into proffesional photography, thereś no better time than
now to build your portfolio

témy školenia

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Trendy v práci s mládežou a medzi mladými

with a huge number of great ATK themes, perfect for mobile and tablet browsing..

Koučovací prístup

with a huge number of great ATK themes, perfect for mobile and tablet browsing...

Nenásilná komunikácia

with a huge number of great ATK themes, perfect for mobile and tablet browsing...

akčný plán

with a huge number of great ATK themes, perfect for mobile and tablet browsing...