Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Dlho sme na nej pracovali a veľmi sa tešíme, že sa o ňu môžeme konečne podeliť s vami všetkými – prvú metodickú príručku k neformálnemu vzdelávaniu v československom kontexte v práci s mládežou, Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, si už môžete voľne stiahnuť alebo kúpiť v tlačenej forme. 

K Šlabikáru sme tiež pripravili hravý e-learning. Všetko nájdete na webe
https://www.slabikarnfv.eu/sk

Tí, ktorí by ste si chceli knižkou listovať a nie scrollovať, si svoj výtlačok môžete objednať na
bit.ly/chcemslabikar

Šlabikár je k dispozícii aj v českej verzii, e-learning bude časom taktiež dostupný v češtine.