Marker CS vol.3

Marker CS vol.3– dlhodobé česko-slovenské školenie realizované v spolupráci s českou asociáciou neformálního vzdelávání (ANEV).

Školenie Marker CS vol.3 je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie. Je to akreditované školenie českým aj slovenským Ministerstvom školstva.

Školenie pozostáva z troch častí:

1.fáza školenia 21.-25.3.2018 v Jablunkov, ČR

2.fáza školenia : 19.-24.6.2018 v Modra-harmónia, Slovensko

3. fáza školenia: 19- 23.9.2018 V ČR

Projekt je financovaný zo zdrojov Erasmus+: Mládež v akcii.

Viac informácií na www.markercs.cz

Za Youth Watch zapojení:

Tomáš Pešek, Andrea Sihelská a Alena Tomanová