Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Mladí ľudia. Akých občanov z nich chceme mať? Takých, ktorí si uvedomujú, že aj oni môžu spoluvytvárať a ovplyvňovať svet, v ktorom žijeme? Takých, ktorí chcú aktívne pristupovať k svojmu okoliu, pretože cítia svoju zodpovednosť k nemu? Takých, ktorí môžu povedať: „Mám 15 rokov a dokážem naplánovať svoj vlastný malý projekt, ktorý bude prínosný aj pre druhých."

Ako mladých k tomuto všetkému viesť?

Nepoznáme univerzálnu odpoveď, no máme konkrétnu skúsenosť s tým, ako podporovať mladých ľudí v angažovanosti a chceme sa o ňu podeliť na konferencii V rukách mladých - o participácii mládeže.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára (klik) do 26.5.2019 


Účasť na konferencii je bezplatná.

Konferencia vychádza zo skúseností z projektu AKTIV, ktorý realizovalo OZ YouthWatch v spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice, OZ Atmosféra a Regionálnym centrom mládeže Trenčín. Viac o projekte nájdete tu https://www.youthwatch.sk/aktiv

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Tešíme sa na stretnutie

FB event: https://www.facebook.com/events/665475200571239/