Coach the change

Dvojfázové medzinárodné školenie pre pracovníkov s mládežou a neziskové organizácie, zamerané na efektívnu prácu so zmenou a novými trendami mládeže.

Školenie Coach the Change je zamerané na rozvoj koučovacích zručností a osvojenia si prístupu nenásilnej komunikácie.

Bližšie informácie o školení v anglickom jazyku môžete nájsť v európskej databáze školení Salto youth na tomto odkaze.