Aký sme mali rok 2017?

Aké projekty sme realizovali, aké sme rozbehli a aké zaujímavé partnerstvá sme v roku 2017 nadviazali, to všetko sme zrekapitulovali vo výročnej správe. Prečítať si ju môžete tu.