Projekty

1-7 z 7 výsledkov

Coach the change

Dvojfázové medzinárodné školenie pre pracovníkov s mládežou a neziskové organizácie, zamerané na efektívnu prácu so zmenou a novými trendami mládeže.

Čitať viac »

Marker CS vol.3

Marker CS vol.3– dlhodobé česko-slovenské školenie realizované v spolupráci s českou asociáciou neformálního vzdelávání (ANEV).

Čitať viac »

AKTÍV

Čo chceme projektom dosiahnuť? Vytvoriť udržateľný systém podpory práce s mládežou na úrovni Trenčianskeho a Zlínskeho kraja Podporiť mládež k dobrovoľníctvu a aktívnej angažovanosti na živote v komunite (už v mladšom veku - 13 rokov) a rozvíjať ich kompetencie Vytvoriť spoluprácu medzi pracovníkmi s mládežou z mládežníckych organizácií/centier voľného času s osobami zodpovednými za mládežnícku politiku v mestách a obciach, ako aj na úrovní krajov.

Čitať viac »

TrendWatch

TrendWatch - sledovanie nových trendov medzi mládežou Aktivity projektu/ako to urobíme Pološtrukturované rozhovory s mladými ľuďmi, nositeľmi novo-vynárajúcih sa trendov Online dotazník na doplnenie dát Analýza sociálnych sietí Konzultácie s marketingovými odborníkmi

Čitať viac »

Marker

MARKER CS vol. 3_možnosť prihlásiť sa na akreditované dlhodobé školenie pre pracovníkov s mládežou. Možnosť získať certifikát. Bližšie info a prihláška na http://markercs.cz/

Čitať viac »

Albie

V dňoch 1.-5.3.2018 sa v Banskej Bystrici konalo školenie pracovníkov s mládežou a lektorov neformálneho vzdelávania k národným programom určeným skupinám tzv. NEETov. Na jeseň 2018 sa v rámci projektu bude konať aj záverečné odborné stretnutie v Estónsku.

Čitať viac »

Kategórie