Prázdny

ZAMESTNÁVATELIA A FIRMY

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Čím kvalitnejší zamestnanci prichádzajú, tým menej práce pre zamestnávateľa. Navyše, obnova pracovnej sily a teda príchod mladých zamestnancov je kľúčový. Aj vy vidíte, že je stále menej mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o prácu u vás? Rozmýšľate nad tým, ako vzbudiť záujem, aby si táto skupina vybrala práve vás? Viete ako urobiť prácu u vás tak zaujímavou, aby skupina mladých zamestnancov zostala pracovať aj dlhší čas?

Naša ponuka:

 • Odporúčania na opatrenia v regióne na posilnenie záujmu mladých ľudí o prácu vo vašom sektore,
 • Konzultácie k nastaveniu vzdelávacích programov pre mladých zamestnancov,
 • Školenia pre personálnych manažérov o nových trendoch v skupine mladých zamestnancov a možnosti reakcii firiem.
 • Využívanie odborných podkladov zameraných na nové prístupy k skupine mládeže vytvorených z prieskumov a štúdií OZ Youth Watch.
   
Prázdny
Prázdny

Samosprávy

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ste to vy, kto najviac ovplyvňujú kvalitu života mladých ľudí.
A ktorí čoskoro pocítite, že starších občanov je viac ako mladých. Ako sa na túto situáciu pripraviť?
Čo sa dá urobiť už teraz? Ako udržať mladých ľudí v obci?

Naša ponuka:

 • Poznatky z výskumov/prieskumov zameraných na trendy a potreby súčasných mladých ľudí,
 • Konzultácie a podpora pri nastavovaní a zavádzaní lokálnych alebo regionálnych stratégií alebo menších opatrení zameraných na mládež,
 • Facilitácia stretnutí, vedenie pracovných skupín, okrúhlych stolov pri riešení politiky voči mládeži,
 • Orientácia v aktuálnej legislatíve v oblasti mládeže,
 • Pomoc pri podpore žiadostí do grantových schém zameraných na mladých ľudí.
   
Prázdny
Prázdny

Pracovníci s mládežou

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ste ľudia, ktorí sú najbližšie k deťom a mládeži. Každý váš čin, názor, informácia, ktorú poskytnete, môže ovplyvniť to, akým smerom sa mladí ľudia vo vašej skupine budú vyvíjať. Je to náročné poslanie! Viete využiť potenciál a možnosti neformálneho vzdelávania? Cítite sa pripravení na potrebu zmeny prístupu, ktoré vyžaduje úplne nová generácia mládeže – generácia Z? Ako urobiť prácu s mládežou atraktívnou a zároveň stále kvalitnou?

Naša ponuka:

 • Školenia zamerané na zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (link na Marker),
 • Individuálna podpora a rozvoj pracovníkov s mládežou (koučing)
 • Znalosti a informácie získané z našej praxe, ktoré môžu pomôcť aj vám (link Znalostné centrum)
 • Informácie o nových trendoch ohľadne kvality práce s mládežou na Slovensku aj v Európskej únii, (link na Znalostné centrum)
 • Školenia na mieru podľa požiadaviek organizácií,
 • Vstupy a príspevky našich expertov a expertiek na vaše konferencie,  do väčších odborných publikácií a projektov a p.
Prázdny